Van onderwijzer naar Wonderwijzer

Zelfzorg als preventie tegen burn-out (voor leerkrachten)

Deze training is bedoeld voor leerkrachten en bestaat uit een reeks van vier workshops van een halve dag.

Je kan deze workshops per vier volgen, of er enkel diegene uitkiezen die je het meest aanspreken.

We richten ons op deze voormiddagen vooral op ons eigen psychologisch kapitaal. Een wonder dat we al in ons hebben. We richten ons op het proces bij onszelf, omdat we geloven dat ons eigen interne werk ons ook beter en krachtiger maakt in het werken met anderen: zo binnen, zo buiten. Ons psychologisch kapitaal vergroten maakt ons bovendien krachtiger en weerbaarder als mens, en dat geeft winst op alle levensdomeinen, niet enkel in je job.

Je Psychologisch Kapitaal kan je vergelijken met een graanschuur: een plek waar je reserves bewaart voor als de oogst tegenvalt. Het is een verzameling van vier positieve eigenschappen: hoop, optimisme, veerkracht en zelfvertrouwen – die je kan opbouwen om beter met tegenslag, stress en uitdagingen om te gaan. Een soort buffer tegen slechte tijden, zeg maar.

Onderzoek toont dat we deze vier elementen niet alleen kunnen meten, maar ook kunnen trainen: je kan ze beter leren inzetten in je job als leerkracht, je kan ze versterken en groter maken – bij jezelf en bij je leerlingen en hen zo meenemen in deze wonderlijke positieve eigenschappen.

Hóe we dat kunnen doen gaan we onderzoeken in deze vier workshops:

1 – Aan de slag met hoop

Hoop heeft hier de betekenis van het vermogen om een beeld van de toekomst te maken. Doelen kunnen stellen bijvoorbeeld, die haalbaar zijn en passen bij wie jij bent en bij jouw talenten en levensbetekenis. Richting kunnen geven aan je dagelijkse handelen, een grotere leidraad herkennen in je levensdomeinen, positieve resultaten kunnen herkennen en leren verwachten: het hoort allemaal bij het vermogen om hoop te voelen. Bovendien weten we uit onderzoek dat in contact komen met positieve ervaringen uit het verleden en met mogelijke positieve toekomstbeelden, mensen helpt om beter om te gaan met wat vandaag misschien ingewikkeld of lastig is.

In deze workshop gaan we onderzoeken wat de definitie van hoop als element van psychologisch kapitaal is, hoe sterk we hier vandaag al in staan, en hoe we die eigenschap bij onszelf en anderen kunnen vergroten.

2 – Aan de slag met optimisme

Het optimisme dat hier bedoeld wordt, is geen goedgelovige altijd-positieve persoonlijkheidstrek, maar een optimisme dat je kan leren. Een optimisme dat te maken heeft met hoe je ervaringen interpreteert, met hoe je betekenis geeft aan wat je doet en aan wat jou overkomt. Onderzoek laat zien dat mensen die dit aangeleerd optimisme meer beheersen en vaker inzetten, psychisch weerbaarder zijn en beter bestand zijn tegen moeilijke gebeurtenissen.

In deze tweede workshop oefenen we in het denken en interpreteren van omstandigheden op de manier waarop optimisten dat doen. We leren hoe een ogenschijnlijk eenvoudig mechanisme het verschil maakt bij mensen die het glas halfvol zien, en hoe we zelf door onze gedachten en vragen dat aangeleerde optimisme kunnen stimuleren.

3 – Aan de slag met (zelf)vertrouwen

Zelfvertrouwen als derde element van ons psychologisch kapitaal, slaat zowel op het geloof in je eigen mogelijkheden en kracht, als op het vertrouwen dat je hebt in andere mensen. Beide eigenschappen zijn cruciaal in momenten van stress, bij burn-out of tijdens en na heftige levensgebeurtenissen. Door jezelf tegelijkertijd te (leren) zien als iemand die kundig, krachtig, weerbaar en vindingrijk is, én als iemand die op anderen kan en durft vertrouwen, die hulp kan vragen en ontvangen, die betrouwbare relaties kan opbouwen – verhoog je je vermogen om door te gaan en zelfs te groeien in lastige situaties.

Deze workshop is helemaal gericht op het herkennen en vergroten van dat vertrouwen in onszelf en in onze verbondenheid met anderen. We verkennen en oefenen methodes om deze eigenschap bewuster te maken en vaker in te zetten, en we werken aan het zelf-lerend vermogen om onszelf en anderen ook in de toekomst op dit vlak te versterken.

4 – Aan de slag met veerkracht

Over veerkracht is al veel gezegd en geschreven, maar hoe vertrouwd het ondertussen misschien ook klinkt: het is een cruciale factor in het doorstaan en positief omgaan met ingewikkelde situaties. Het vermogen om te vallen en weer op te staan, om door te zetten bij tegenslag en om aandacht te blijven schenken aan ogenschijnlijk kleine positieve elementen in de zwaarte – het zijn allemaal tekenen van een grote veerkracht. Uit zeer veel studies blijkt immers dat het niet de heftigheid van de ervaringen is het verschil maakt tussen breken of heel blijven, maar wel de reactie van mensen op die gebeurtenissen. Het leven is geen wandeling in het park, en we komen allemaal, vroeg of laat, in zware of minder zware moelijke tijden terecht. Leren hoe we kunnen doorgaan, hoe we kunnen blijven staan of zelfs hoe we mogen liggen en wachten tot de storm voorbij is, en leren hoe we opnieuw kansen kunnen grijpen als het tij keert: het hoort allemaal onder veer-kracht. Het vermogen om op te veren als het leven je neer duwt.

In deze laatste workshop kijken we naar wat veerkracht is, en naar wat het niet is. Naar hoe we soms verkeerde ideëen hebben over wat doorgaan en volhouden is, naar loslaten en groeien, naar toestemming om te voelen en om grenzen te trekken. We leren hoe we onze eigen veerkracht kunnen versterken en hoe we anderen veerkrachtiger kunnen maken.

Totale studiebelasting: 16 uur. Om de gehele reeks succesvol af te ronden neem je deel aan alle bijeenkomsten en doe je tussentijdse opdrachten in je eigen praktijk.

Locatie

Vremde/Ranst (BE)

Begeleiding

Anke Van Oevelen

Data en tijden

  • nog niet bekend

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door Elke Busschots een mail te sturen.

elke@blijmetmijacademie.nu

Prijs

De prijs is 425 euro, voor de gehele reeks van 4 workshops. Per losse workshop kost het 110 euro. De prijzen zijn exclusief 21% btw.