Talentgedreven werken in de logopedie

Deze vierdaagse verdiepende opleiding is een vervolg op Talentgedreven Werken met kinderen en de opleiding tot Kindertalentenfluisteraar

Talentgedreven werken als logopedist

Talentgedreven werken is een radicaal waarderende manier van kijken naar kinderen, ongeacht hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Starten vanuit kracht, kijken naar de talenten achter het gedrag, kiezen voor een positief perspectief en stimuleren van groeidenken – en meer.

Maar hoe doe je dat nu in je werk als logopedist? En hoe communiceer je daarover, met ouders bijvoorbeeld, en met het uitgebreidere netwerk rond een kind? Hoe werk je talentgedreven vanuit je eigen talent, zodat ook jij vol energie en duurzaam gemotiveerd in je vak kan staan?

Wat doen we in de opleiding?

Daar gaan we samen naar kijken, in deze vierdaagse opleiding. Een opleiding die bedoeld is voor logopedisten die al een tweedaagse Talentgedreven Werken hebben gevolgd, en die deze manier van denken en doen daadwerkelijk of nog krachtiger in hun eigen praktijk willen inzetten.

We geven inzichten, tools en antwoorden op concrete vragen – en ontwikkelen samen oplossingen op jouw maat, voor jouw talentgedreven logopedie-begeleidingen. We leren hoe je talentdenken kan combineren met het dagelijks helpen van kinderen die in hun ontwikkeling voor een muur staan, en hoe je talenten in kan zetten als hefboom in je begeleidingen.

We onderzoeken welke talentgedreven methodieken ervoor zorgen dat je stappen vooruit zet in het leren en ontwikkelen van kinderen. En misschien belangrijker nog: hoe je kinderen tegelijk helpt om veerkracht, zelfvertrouwen en weerbaarheid op te bouwen. Op zo’n manier dat hun stoornis niet hun identiteit wordt. Zodat elk kind dat jij begeleidt haar talenten kent, weet waar hij blij van wordt, waar ze goed in is, wat in hem gewaardeerd wordt en wat haar leven waardevol maakt. En zo dat elk leer- en begeleidingsproces er één wordt van waarderen, van plezier, van samen, van je eigen kracht kennen, van mogen vallen en van groter groeien.

Omdat kinderen, alle kinderen, en zeker kinderen met een leer-of ontwikkelingsstoornis, een radicaal waarderende aanpak verdienen. Omdat alle kinderen het vermogen moeten ontwikkelen om met uitdagingen, grenzen en falen om te gaan. En omdat jij als logopedist ontzettend goed geplaatst bent om hen daarbij te helpen.

Daarom maken wij in deze opleiding het Talentgedreven Werken concreet en helder toepasbaar, voor tijdens en doorheen je begeleidingen, als extra aanpak en als kader rond je gewone activiteiten. Op maat van jouw eigen talenten, zodat ook jij met energie en goesting in je werk kan staan.

Betrekken van de kring

Daarnaast onderzoeken we samen hoe je deze manier van kijken kan communiceren aan ouders en betrokkenen, op de manier die het meest bij jou past en ondersteund door inzichten en onderzoek. En hoe je ook hen kan helpen om vanuit talent, vanuit mogelijkheden en vanuit successen te vertrekken in het begeleiden van dit kind. Met andere woorden: we leren jou hoe je de kring rond een kind betrokken en gemotiveerd krijgt (en houdt) om talentgedreven te kijken.

Dit is een verdiepende opleiding, die zich richt op logopedisten die geloven in vertrekken vanuit kracht, in plaats van te focussen op zwakte. Op denkers en doeners die voelen hoe belangrijk dit talentgedreven werken is voor kinderen en hun ontwikkeling. Op dromers en durvers die meer willen doen in hun begeleiding dan enkel instrumentele ondersteuning: die kinderen willen leren veer-krachtig en met vertrouwen in het leven te staan. Vanuit en door eigen vakkennis en gedrevenheid, in een talentgedreven jasje.

In deze opleiding gaan we met ons eigen proces en onze eigen praktijk aan de slag, leren we van elkaar en nemen we tijd voor intervisie op basis van cases uit ieders praktijk. Ons leerproces zelf is uiteraard ook talentgedreven, consequent waarderend en gestoeld op groeidenken: omdat we doen wat we prediken.

Begeleiding

Anke Van Oevelen

Locatie:

Vremde/Ranst (BE)

Prijs:

€ 745, inclusief lunch, koffie, thee, exclusief 21% btw

Data 2021

  • donderdag 04/02/2021 9u30 – 15u30
  • vrijdag 5/03/2021, 9u30 – 15u30
  • vrijdag 23/04/2021, 9u30 – 15u30
  • woensdag 2/6/2021, 9u00 – 12u00

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door Elke Busschots een mail te sturen:

elke@blijmetmijacademie.nu

NB: je kunt deze verdiepingsopleiding alléén volgen als je eerder Talentgedreven Werken met Kinderen of de opleiding tot Kindertalentenfluisteraar hebt gevolgd.