Talentgedreven leiding geven

Talentgedreven werken is een radicaal waarderende manier van kijken naar kinderen en volwassenen, ongeacht hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Starten vanuit kracht, kijken naar de talenten achter het gedrag, kiezen voor een positief perspectief en stimuleren van groeidenken – en meer.

Maar hoe doe je dat als leidinggevende of bestuurder van een onderwijsinstelling? Het trainen van jouw team tot kindertalentenfluisteraars is een eerste stap. Het doorvoeren van de waarderende, talentgedreven manier van kijken moet ook worden doorgevoerd in de gehele beleidsvoering, de opbouw van de cultuur in het team, de communicatie naar ouders en netwerk.

Vragen waar je tegenaan zou kunnen lopen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe werk je talentgedreven vanuit je eigen talent, zodat ook jij vol energie en duurzaam gemotiveerd in je vak kan staan?
 • Hoe communiceer je over beleid en visie, met ouders, en met het uitgebreidere netwerk rond een kind? 
 • Hoe zorg ik voor waarderende functioneringsgesprekken?
 • Hoe creëer ik een waarderende en open aanspreekcultuur binnen het team?
 • Hoe integreer ik bestaande methoden en ingezette wegen met het talentgedreven werken?
 • Hoe doen andere Kindertalentenfluisteraarscholen dit? En hoe kunnen we een sterk netwerk bouwen met elkaar?

Talentgedreven leidinggevende is een training voor die leidinggevenden die deze vragen, en andere, graag willen onderzoeken en willen uitwerken.

Onderwerpen in de training zijn:

 • Talent als bouwsteen voor jouw team//handelen
 • Cultuurontwikkeling
 • Omgaan met weerstand
 • Verbindend gezag/geweldloos verzet
 • Teamontwikkeling, besluitvorming, beleid en aansturing.
 • Persoonlijk leiderschap
 • Beleidsontwikkeling/ integratie
 • Promotie en positionering

De training bestaat uit: 

 • 4 trainingsdagen extern verdeeld over het schooljaar
 •  2 coachgesprekken op locatie
 • Terugkomdag in het jaar erna
 • Buddy systeem ( je gaat bij elkaar op bezoek)

Kosten:

Basiskosten zijn: € 2500,-

Extra coachgesprekken zijn mogelijk