Studiedagen en lezingen

Onderstaande onderwerpen vormen de kern van onze studiedagen en lezingen. We kunnen in samenwerking met ons professionele netwerk ook andere onderwerpen verzorgen. Vorm, duur en locatie stellen we helemaal in overleg vast. Neem met ons contact op om hierover te overleggen. We komen graag in gesprek.

Studiedagen en lezingen Blij met mij! Academie

Hoe leer ik talentgedreven onderwijs geven?

Wie talentgedreven onderwijs wil geven zal tijdens deze studiedag ervaren hoe je praktisch aan de slag kan gaan. We gaan samen op zoek naar de talenten van leerkrachten en de kinderen. Het gaat niet over “mijn kind kan goed voetballen”, maar wel over “wat maakt dat mijn kind goed kan voetballen?” Wat is zijn / haar rol in het spel en wat maakt dat hij/zij daar precies een speciale bijdrage in levert? Waar haalt hij / zij energie uit? Deze vragen en nog veel meer nodigen ons uit om anders te kijken naar datgene wat ons kind authentiek maakt, met zijn of haar dieper liggende talenten.
Deze studiedag geeft praktische tools, werkvormen, verhalen, woorden, tips, … die je kunt inzetten in jouw werken met kinderen.

Kijken achter het gedrag van het kind.

Tijdens deze studiedag gaan we samen op zoek naar het authentieke kind dat schuilgaat achter het soms moeilijk (aanmatigend, angstig, clownesk, agressief, onwillig…) gedrag dat we vaak te zien krijgen en waarmee we niet altijd raad weten. Je krijgt ook handvatten aan om hiermee om te gaan.

Vanuit de visie van oplossingsgericht en talentgedreven werken en waarderend onderzoek is dit een interactieve studiedag met korte stukjes stevig onderbouwde theorie, afgewisseld met concrete oefeningen!

 

Hoe kan ik een “leer-kracht” zijn

Wat betekent leiderschap en welke rollen neem je als leerkracht doorheen een schooljaar op. Hoe maak jij van een reactieve klas een proactieve klasgroep?

Waar zit jouw kracht en hoe zet jij die in? Wat betekent een veilige groei-omgeving creëren zodat jouw studenten, leerlingen zich veilig genoeg voelen om zich open te stellen om te kunnen leren, fouten durven maken.

 

Waarderend onderzoek: hoe werkt het en wat kunnen we er allemaal mee doen?

Hier gaan we de principes en de methodiek van waarderend onderzoek toelichten. Via deze methodiek ontdekken we wat er werkt in een systeem en wat de sterktes zijn van een individu / groep. We ontdekken hoe we deze kunnen opsporen, bewuster kunnen inzetten en zo dus ook kunnen versterken. We ontdekken wat de ingrediënten zijn van succeservaringen en hoe we deze in andere contexten ook gericht kunnen inzetten.

Waarderend onderzoek gaat over waardering. Niet alleen het resultaat is belangrijk maar evenzeer de weg er naar toe. Het gaat niet over enkel focussen op wat wel werkt en geen aandacht geven aan datgene dat niet werkt. Neen, het gaat ook over verantwoordelijkheid en hoe we deze moeten nemen in zaken die niet goed gaan.

Het is een methodiek die ervoor zorgt dat er verbinding wordt gemaakt in een groep en dat iedereen aan bod komt. Via de 4 fases leren leerkrachten en kinderen dromen te vertalen naar een concreet actieplan met daarbij horend werkgroepen die elk bijdragen aan de vooropgestelde doelen.

Deze methodiek kan gebruikt worden om projecten rond een bepaald thema uit te werken, om groepsgeest in een klas te brengen, om een jaarproject uit te werken, een veranderingsproces binnen de organisatie te bewerkstelligen, een gedragen missie en visie helder te stellen, enzovoort.

 

 

Save