Blij in de klas logo

Samen kinderen laten groeien vanuit talent

 

Hoe worden we met z’n allen blij in de klas? Erkenning van het talent van elk kind is een belangrijk stap om het welbevinden van de klasgroep en de individuele leerling te vergroten. Elk kind heeft talenten! Maar hoe ontdek, ontwikkel en benut je die in een klasgroep?

 

Blij in de klas! is een vernieuwend, hands-on programma waarin we met de leerkracht en de kinderen op een speelse manier zoeken naar en aan de slag gaan met aanwezig talent. We geven zowel kinderen als leerkrachten inzicht in hun talenten en hoe deze ontwikkeld kunnen worden in de klas.

 

Vaak worden talenten benoemd in termen van de activiteit. En doorgaans wordt enkel een topper in die activiteit talentvol genoemd.

 • Jef speelt basketbal als een pro.
 • Ilse is een entertainer pur sang, ze is supersociaal en maakt heel snel vrienden.
 • Irina is een vioolvirtuoos, haar spel is goddelijk!

Maar strikt genomen is de activiteit op zich niet het talent. Talent gaat over wat maakt dat iemand schittert in een activiteit. Dit verschilt van kind tot kind. Uitblinken in basketbal, vrienden maken of een instrument bespelen, zal bij elk individu vanuit een andere combinatie van talenten ontstaan. Verschillende kinderen schitteren in dezelfde activiteit, maar zetten er andere talenten voor in. Zo kan iemand die goed basketbalt zowel een talentvolle bewuste beweger zijn, maar ook een planmaker, een teamplayer, een inspirerend leider…

 

Blij in de klasAls we op deze manier naar talenten kijken, valt niemand uit de boot en worden de échte kwaliteiten zichtbaar. Met Blij in de klas! stimuleert een positief klasklimaat waarin zowel de leerkracht als de kinderen bewuster worden van hun eigen talenten en deze nog meer inzetten.

De vier pijlers van Blij met mij staan hierbij centraal: gevoel, talent, overtuigingen, de kring.

 

 

Wat is Blij in de Klas?

Blij in de klas! is een manier om samen met de kinderen én de leerkracht te werken rond het talentenverhaal.

Het programma bestaat uit twee halve dagen per schooljaar, met voor elk leerjaar een aangepast programma uitgaande van een doorgaande verticale lijn.

Enerzijds legt Blij in de klas! de basis rond werken met talent vanuit concrete klasactiviteiten. Kinderen en leerkrachten leren kijken door de talentenbril. Anderzijds inspireren we meesters en juffen en geven we handvatten om de ingeslagen weg te bewandelen in de eigen klas.

In de sessies komen volgende thema’s aan bod:

 • Wat zijn talenten?
 • Ontdekken, zichtbaar maken en benoemen van eigen talenten.
 • Opsporen, zichtbaar maken en benoemen van talenten bij anderen.
 • Inschakelen van de eigen kring die versterkend werkt.
 • Stimuleren van een andere kijk tussen kinderen en hun kring.
 • Inzetten van talenten in de eigen context.
 • Inzetten van talenten in het leerproces in de klas/school.
 • Talentgedreven werken stimuleren.
 • ‘Groeidenken’ ontdekken en stimuleren.
 • Talentontwikkeling vormgeven in de eigen klassituatie.

 

Met deze positieve aanpak focust Blij in de klas! op waar we méér van willen:

 • positief klasklimaat;
 • insluitend werken: iedereen hoort erbij;
 • hechtere klasgroep;
 • een veilig klimaat waarin iedereen helemaal zichzelf kan en durft zijn.

Met Blij in de klas! zegt elke leerling en leerkracht: Ik ben ik, leuk hé?!

We maken elk traject op maat van de school en naar de behoefte van de school. Dat wil zeggen dat we ook een studiedag of ouderavond kunnen organiseren waarbij heel het schoolteam en de ouders kunnen kennismaken met het talentgedreven werken.

 

Blij in de klasTraject Blij in de Klas!

 • In een gesprek met de schoolleiding bekijken we hoe talent past binnen de missie en de visie van de school. Je kan kiezen om het traject voor heel je school op te starten of in modules per leerjaar.
 • Intake met leerkracht om af te stemmen.
 • Eerste sessie van een halve dag (met leerkracht en klasgroep).
 • Handvatten voor de leerkracht: praktische tools en tips om op een talentgedreven manier aan de slag te gaan.
 • Ouderavond en inspiratiemateriaal voor de ouders.
 • Vervolgsessie van een halve dag.
 • Korte evaluatie en aanzet voor het volgende schooljaar.
 • Begeleiding door Elke Busschots

 

 

Als je talentontwikkeling in je school van binnenuit verder wil stimuleren, kies je aansluitend voor het project van De talentenbouwers waarbij leerkrachten tot volwaardige talentenbouwer in je school worden opgeleid.

 

 

Ik wil graag contact leggen over Blij in de Klas!

Save